حمایت شما باعث بقای ماست

وب سایت انجمن کامپیوتر ایرانیان وب سایتی کاملا رایگان بوده و خواهد بود و توسط کاربران خود اداره می شود. با توجه به اینکه با بزرگتر شدن سایت هزینه های نگهداری سایت هم بالاتر می رود محفل ریاضی ایرانیان نیازمند حمایت مالی شما است.

به خصوص در ماههای اخیر هزینه ها افزایش چشمگیری داشته است.

چنانچه انجمن کامپیوتر ایرانیان را مفید یافته اید می توانید از طریق انتخاب یکی از مبالغ زیر حمایت های مالی خود را به حساب " گروه آموزشی گلی" نمایید.

...